امکان منوي تصويري
قبول کارت بانکي/ نقدي
تحويل غذا / بردن غذا از محل
پذيرش / رد سفارش
سفارش از طريق موبايل
سيستم رزرويشن
50%
OFF
Bespoke website
فروش خودرا با گرفتن مشتريان جديد  از طريق اينترنت افزايش دهيد
تحقيقات جديد از IGD   پيش بيني مي کند که تا
سال 2014 مصرف کنندگان حدود 7.2 بيليون پوند
مواد غذايي از طريق اينترنت خريد خواهند کرد. “
اطلاعات مفيد
تحقيقات نشان ميدهد که 70% افراد به خاطرصرفه جويي
در وقت مايل هستند کارهاي خود را از طريق اينترنت انجام
دهند. بنابراين سيستم سفارش آنلاين رستوران  به شما
امکان دسترسي به هزاران مشتري جديد بالقوه را مي دهد
که به طبع فروش رستوران شما را افزايش خواهد داد.
سيستم سفارش آنلاين رستوران
به سرمايه خود بيفزاييد چرا که اين سيستم ماهيت سرمايه اي دارد نه هزينه اي.
افزايش رضايت مشتريان
امکان داشتن منوي مصور
اضافه شدن مشتريان جديد اينترنتي
برگشت سريع پول از مشتري (بدون واسطه)
افزايش قيمت سرقفلي رستوران
عدم نياز به پرداخت کارمزد، نداشتن هزينه هاي پنهاني
چرا وقتي مي توانيد صاحب سيستم سفارش آنلاين رستوران خويش باشيد از سايت هاي     
واسطه اي استفاده کنيد که ديگر حتي مالک نام اينترنتي رستوران خود نيز نباشيد
اگر هنوز وب سايت نداريد اين سيستم تمامي نيازهاي شما را پوشش مي دهد بطوريکه ميتواند سايت اصلي رستوران باشد.(رنگها قابل تغييرند)  مضاف بر اينکه شما مالکيت نام اينترنتي رستوران خود را نيز خواهيد داشت نه واسطه گر ها. 
اگر داراي وب سايت هستيد اين سيستم به سادگي به وب سايت طراحي شده شما متصل مي گردد
مزاياي داشتن سيستم سفارش آنلاين
Back
Next
Email img
Email Us
Search
ROOS
Set the tune of your Business

Now!
It's time to
Turn your business dream into reality
Contact us:

Email:
info@justwebsite.co.uk
Tel: (44)208 144 0010
Mobile: 07879739237
Copyright © 2012 Reindeerco. All rights reserved.
Demo
Price
specification
Demo
SpecificationSpecification
DemoDemo
PricePrice
Price
Sample websiteSample website